Dočasně nedostupné

KILRAT extrudovaná kostka 300 g

Cena bez DPH 80,00 Kč
(3,11 EUR)
Cena s DPH 96,80 Kč
(3,76 EUR)
Kód zboží ART00859
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupnost Dočasně nedostupné

Rodenticidní nástraha v malospotřebitelském balení pro amatérské i profesionální použití ve vnitřních prostorách, venkovních prostorách v blízkosti budov, kdy je nástraha umístěna v komerčně dostupných deratizačních staničkách. Nástraha k hubení myší a potkanů ve formě extrudované kostky se sníženým obsahem účinné látky (0,0025% brodifakoum).

Výstražný symbol nebezpečnosti:

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osoběPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Účinná látka brodifakum 0,0025%
Hmotnost balení 300 g
Hmotnost produktu 25 g
Forma přípravku Extrudované kostky
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma balení Kbelík
Zařazení přípravku Biocid

Příslušenství

Rotech® Bullet Rat Bait Box - silný, smrtelný a kompaktní...
Cena s DPH 104,06 Kč
Cena bez DPH 86,00 Kč
S DPH: 4,04 EUR Bez DPH: 3,34 EUR
Stanička na myši navržená pro umístění nástrah/návnad všech ...
Cena s DPH 22,99 Kč
Cena bez DPH 19,00 Kč
S DPH: 0,89 EUR Bez DPH: 0,74 EUR
Univerzální klíč ke staničkám Rotech a Rascal
Cena s DPH 19,36 Kč
Cena bez DPH 16,00 Kč
S DPH: 0,75 EUR Bez DPH: 0,62 EUR

Alternativní zboží

Rodenticidní nástraha pro amatérské i profesionální použití ...
Cena s DPH 94,38 Kč
Cena bez DPH 78,00 Kč
S DPH: 3,67 EUR Bez DPH: 3,03 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku