KILRAT Pasta 150 g

Cena bez DPH 78,00 Kč
(3,05 EUR)
Cena s DPH 94,38 Kč
(3,70 EUR)
Kód zboží ART00818
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství více než 500 ks

Rodenticidní nástraha pro amatérské i profesionální použití ve vnitřních prostorách, venkovních prostorách v blízkosti budov, kdy je nástraha umístěna v komerčně dostupných deratizačních staničkách. Nástraha k hubení myší a potkanů ve formě těstovinové pasty zabalené v jedlém papíru se sníženým obsahem účinné látky (0,0025% brodifakoum).

Výstražný symbol nebezpečnosti:

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osoběPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Číslo povolení/oznámení CZ-0019571-0000
Typ přípravku Rodenticid
Počet kusů v balení pro větší odběr 24 ks
Hmotnost produktu 150 g
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Těstovinové sáčky
Účinná látka brodifakum 0,0025%
Forma balení Krabička
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku