Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

PROPAL HERKULES S

PROPAL HERKULES S

Kód zboží: ART00367

Výrobce: Asplant - Skotniccy Sp.J.

Dostupnost: Není skladem

Hlídací pes

157,30 Kč (6,38 EUR)

130,00 Kč bez DPH (5,27 EUR)

Aerosolový insekticidní přípravek určený k hubení veškerého lezoucího hmyzu v místnostech (zejména: rusů, švábů, blech, štěnic, mravenců faraónů, rybenek apod.). Nádoba je vybavena speciální prodlužovací trubičkou, zvláště užitečnou pro aplikaci přípravku v těžce přístupných místech. Přípravek je účinný proti vosám.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-flame_prost.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Obecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Provence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Skladování:
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
Odstranění:
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Účinná látka d-tetrametrin - cifenotrin

Forma přípravku Postřik

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Objem 0,300 l

Forma balení Sprej

Typ přípravku Insekticid

Zařazení přípravku Biocid

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena