Akce Nejprodávanější

Štěnice STOP - sada

Cena bez DPH 719,00 Kč
(27,93 EUR)
Cena s DPH 869,99 Kč
(33,80 EUR)
Kód zboží ART00565
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupnost Není skladem
Tento produkt nelze zakoupit

AKČNÍ SET!!! UŠETŘÍTE 100 Kč!!! Kombinace postřiku a odchytové pasti. Set obsahuje 2 kusy spreje proti štěnicím a 1 sadu odchytových pastí (1 kus pro jednu nohu nábytku - postele, sedačky apod., v balení 4 kusy)

PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ!!!

PROTECT proti štěnici a blechám v domácnosti:

Vlastnosti: Moderní formulace zaručuje vynikající vypudivost a zároveň dlouhotrvající účinnost pomocí účinné látky S – metoprén , regulátoru růstu hmyzu, který přeruší vývojové stádium jedinců. Přípravek je vhodný i na škůdce, kteří jsou rezistentní na syntetické pyretroidy. Biocidní přípravek používejte bezpečně!
Oznámeno dle § 35 Zákona č.120/2002 Sb., č.j. MZDR 46637/2011/SOZ, ze dne 29.6. 2011 Použití: V uzavřených prostorách proti štěnici domácí a blechám.
Účinná látka: 2,8g/kg S - metoprén; 1,8g/kg pyretrin ; 3,6g/kg PBO
Návod na použití: Přípravek účinkuje dotykem. Před použitím potřepat a uvolněte bezpečnostní uzávěry, otevřete okna a zabezpečte důkladné větrání místnosti. Rozprašujte cíleně na cestičky, úkryty a výskyt hmyzu. Na hubení štěnice domácí: rozprašujte na rohy matrací, noční stolky, okolo konstrukcí postele, nábytek v okolí stoly, stoličky, zásuvky, zadní stěny obrazů, zrcadla. Také je důležité ošetřit lemování okolo stěn parket, linolea, koberců. Nerozprašujte na povlečení a šatní prádlo, ale doporučujeme to v případě vyprání v 60 °C stupňové vodě. Nerozprašujte na elektrická zařízení! Dávkování: cca 15ml /24-26 rozprášení / stačí na m2. Obsah nádobky stačí na 30m2 plochy. Na dosažení maximální účinnosti rozpraš opakujte po 2-3 týdnech . Na hubení blech: přípravkem především ošetřte podlahu a její otvory následně stěny do výšky 1 m. Věnujte pozornost zejména obydlím domácích mazlíčků. Po rozpraši min 1 týden neumývejte podlahu. Po její umytí postup opakujte. Dávkování: 5ml /8-10 rozprášení / m2 plochy. Obsah nádobky stačí na ošetření 80m2 zamořené plochy. Je možné dosáhnout i 8-9 měsíční účinnost.

Upozornění! Během rozprašování nepoužívejte otevřený oheň a nekuřte! Obsahuje Etanol >90%

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-flame_prost.png

Standardní věty o nebezpečnosti (H):
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P):
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P391 Uniklý produkt seberte.
P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

 

BED MOAT:

Umísťuje se pod nožičky postele. Postel je potřeba umístit tak, aby se nedotýkala příslušné stěny. Štěnice se tak jen přes nožky postele a přes past dostanou ke svojí potravě. Odchycené štěnice následně díky speciálně upravenému povrchu pasti, nemají možnost úniku

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Objem 0,5 l
Cílový druh Štěnice, blechy
Forma přípravku Postřik, odchytové pasti
Účinná látka metoprén, pyretrin, PBO
Forma balení 2 ks spray, 1 balení pastí
Typ přípravku Insekticid

Alternativní zboží

PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ!!! Před...
Cena s DPH 329,12 Kč
Cena bez DPH 272,00 Kč
S DPH: 12,79 EUR Bez DPH: 10,57 EUR
Umísťuje se pod nožičky postele. Postel je potřeba umístit t...
Cena s DPH 312,18 Kč
Cena bez DPH 258,00 Kč
S DPH: 12,13 EUR Bez DPH: 10,02 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku