Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

PROTECT® - sprej na hubení štěnic domácích a blech

Nejprodávanější
PROTECT® - sprej na hubení štěnic domácích a blech

Kód zboží: ART00668

Výrobce: Bábolna Bio Zrt.

Dostupné množství: více než 4000ks

366,63 Kč (14,64 EUR)

303,00 Kč bez DPH (12,10 EUR)

PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ!!!

Před aplikací doporučujeme provést důkladnou mechanickou očistu!

Vlastnosti:

Moderní formulace zaručuje vynikající vypudivost a zároveň dlouhotrvající účinnost pomocí účinné látky S – metoprén , regulátoru růstu hmyzu, který přeruší vývojové stádium jedinců. Přípravek je vhodný i na škůdce, kteří jsou rezistentní na syntetické pyretroidy. 

Biocidní přípravek používejte bezpečně! 
Oznámeno dle § 35 Zákona č.120/2002 Sb., č.j. MZDR 46637/2011/SOZ, ze dne 29.6. 2011

Použití:

V uzavřených prostorách proti štěnici domácí a blechám. 

Účinná látka: 2,8g/kg S - metoprén; 1,8g/kg pyretrin ; 3,6g/kg PBO

Návod na použití:

Přípravek účinkuje dotykem. Před použitím potřepat a uvolněte bezpečnostní uzávěry, otevřete okna a zabezpečte důkladné větrání místnosti. Rozprašujte cíleně na cestičky, úkryty a výskyt hmyzu. 
Na hubení štěnice domácí: rozprašujte na rohy matrací, noční stolky, okolo konstrukcí postele, nábytek v okolí stoly, stoličky, zásuvky, zadní stěny obrazů, zrcadla. Také je důležité ošetřit lemování okolo stěn parket, linolea, koberců. Nerozprašujte na povlečení a šatní prádlo, ale doporučujeme to v případě vyprání v 60 °C stupňové vodě. Nerozprašujte na elektrická zařízení!
Dávkování: cca 15ml /24-26 rozprášení / stačí na m2. Obsah nádobky stačí na 30m2 plochy. Na dosažení maximální účinnosti rozpraš opakujte po 2-3 týdnech.


Na hubení blech: přípravkem především ošetřte podlahu a její otvory následně stěny do výšky 1 m. Věnujte pozornost zejména obydlím domácích mazlíčků. Po rozpraši min 1 týden neumývejte podlahu. Po její umytí postup opakujte.
Dávkování: 5ml /8-10 rozprášení / m2 plochy. Obsah nádobky stačí na ošetření  80m2 zamořené plochy. Je možné dosáhnout i 8-9 měsíční účinnost.

Upozornění! Během rozprašování nepoužívejte otevřený oheň a nekuřte! Obsahuje Etanol >90%

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-flame_prost.png

Věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy – zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par a aerosolů.
P303+361+353 Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, vlasy osprchujte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu.  Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,  k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.

 

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Typ přípravku Insekticid

Účinná látka metoprén, pyretrin, PBO

Cílový druh Štěnice, blechy

Forma přípravku Postřik

Objem 0,5 l

Forma balení Plastová nádoba

Zařazení přípravku Biocid

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena