Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

PERTEX 1 l

Profi Výprodej
PERTEX 1 l

Kód zboží: ART00773

Výrobce: BLEU LINE srl

Dostupné množství: 6-10 l

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Výprodej. Po expiraci!

Emulgovatelný koncentrát založený na synergizovaném pyretroidu, určený zejména proti veterinárně významným členovcům vhodný k použití k ošeření stájí, hal, velkoprostorových skladů apod.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dosanin.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí (vážné poškození očí, kat. 1).
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci (kožní přecitlivělost, kat. 1).
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy (nebezpečný pro nebezpečí pro vodní prostředí, akutní, kat. 1).
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (nebezpečný pro nebezpečí pro vodní prostředí, chronický, kat. 1).
  
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo štítek výrobku po ruce.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
P310 Okamžitě volejte toxikologické informační centrum nebo lékaře.
P501. Odstraňte obsah / obal pro zvláštní nebo nebezpečné sběrných místech odpadu.

Technické informace

Typ přípravku Insekticid

Počet kusů v balení pro větší odběr 12 ks

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Forma přípravku Koncentrát

Účinná látka Permethrin, PBO

Objem 1 litr

Forma balení Láhev

Zařazení přípravku Biocid

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nově naskladněno

Mythic Fendona Pack 3+1

Mythic Fendona Pack 3+1

Víčko vaničky

Víčko vaničky

Mythic 10 SC

Mythic 10 SC

Selontra® 3 kg

Selontra® 3 kg

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena