Výprodej

ONE SHOT

Cena bez DPH 200,00 Kč
(7,80 EUR)
Cena s DPH 242,00 Kč
(9,44 EUR)
Kód zboží ART00657
Výrobce: Colkim srl
Dostupné množství více než 100 ks
Tento produkt nelze zakoupit
  • Popis

PO EXPIRACI. Aerosolový insekticid připravený k použití s velmi rychlým hubícím účinkem proti létajícímu a lezoucímu hmyzu jako jsou mouchy, komáři, švábi, mravenci, blechy. Používá na dezinsekci lidských obydlí, buď společenských, nebo obytných jako jsou: obytné prostory, prostory zdržující se, hygienické zařízení, kuchyně, chovné prostory a útulky pro zvířata bez jejich přítomnosti, pivnice, půdy, garáže, konferenční místnosti, školy, shromaždiště (čekárny), jídelny, obchody, potravinářský průmysl, skladiště, kempinky, dopravní prostředky, lodě, vlaky, letadla, kolotoče, autobusy, uzavíratelné kontejnery, občanské prostory všeobecně, hotely, laboratoře, restaurace, bary, sklady, kasárna atd. Repelentní účinek extraktu pyretra zabrání invazi míst ošetřených proti létajícímu hmyzu.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-flame_prost_neb_var.png

Údaje o nebezpečnosti:
H223: Hořlavý aerosol - H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251: Tlakový obal nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260: Nevdechujte plyn, mlhu, páry ani aerosoly.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P309+313: Při expozici, nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
P403: Skladujte na dobře větraném místě.
P410+412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující +50 0C (122 0F).
P501: Zbytky přípravku a prázdné obaly likvidujte podle platné legislativy.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz, švábovití
Účinnost 200 m3
Forma přípravku Aerosol
Objem 0,150 l
Forma balení Sprej
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku