Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

BLATTOXUR® FORTE 1 l

Profi
BLATTOXUR® FORTE 1 l

Kód zboží: ART00734

Výrobce: BLEU LINE srl

Dostupné množství: 11-50 l

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k ředění vodou a k aplikaci postřikem, nebo ve formě horkého nebo studeného aerosolu, s rychlou účinností a dlouhodobou residuální účinností.

BLATTOXUR® FORTE je emulgovatelným insekticidním koncentrátem, s rychlou a dlouhodobou účinností na škodlivé členovce, jako jsou mouchy, komáři, rusi, švábi, brouci, zavíječi, blechy, štěnice apod.  Přípravek  BLATTOXUR® FORTE může být použit na všech místech, kde se škůdci vyskytují a při tom  ohrožují zdraví lidí, obtěžují, působí ekonomické ztráty, nebo jiným způsobem škodí. Může to být v bytech, zdravotnických zařízeních, prodejnách a v jiných provozovnách a výrobnách, v objektech živočišné výroby, ve veřejném prostoru apod.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dosanin.png

OZNAČENÍ RIZIK:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Technické informace

Zařazení přípravku Biocid

Typ přípravku Insekticid

Počet kusů v balení pro větší odběr 6 ks

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Forma přípravku Koncentrát

Účinná látka Technický tetramethrin, Technický permethrin, PBO

Objem 1 litr

Forma balení Láhev

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena