IMIDASECT 5 g gelová nástraha proti rusům a švábům

Cena bez DPH 135,00 Kč
(5,23 EUR)
Cena s DPH 163,35 Kč
(6,32 EUR)
Kód zboží ART00820
Výrobce: Sharda Europe b.v.b.a.
Dostupné množství 11-50 ks

Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích.

Obsahuje účinnou látku Imidacloprid, kterou škůdci zanesou až do hnízda ostatním jedincům, a způsobí tak vyhubení celé kolonie.

Vhodné proti rusu domácímu, švábu obecnému, švábu hnědopásému a švábu americkému
Gel zůstává účinný a atraktivní po dobu 2 měsíců
K uhynutí škůdců dochází během 10 dnů
Účinkuje na dospělé jedince i nymfy
Nové a vysoce účinné složení
Imidasect gel je vhodný pro byty, domy, restaurace, potravinářské provozy, hotely, školy, zdravotnická zařízení, sklady, průmyslové objekty i jiné budovy.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv-neb.png

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
             
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal v v souladu s místními/regionálními/národními předpisy.

 Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Forma přípravku Gel
Cílový druh Švábovití
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku