Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Goliath Gel New

Novinka Profi
Goliath Gel New

Kód zboží: ART00980

Výrobce: BASF SE

Dostupné množství: 11-50 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Insekticidní přípravek obsahující dvě účinné látky (clothianidin a pyriproxyfen) pro použití ve vnitřních prostorách profesionálními uživateli pro regulaci populace švábů a rusů v průmyslových, domácích a veřejných budovách.

  • Ochrana proti hmyzím škůdcům
  • Rychlé a spolehlivé působení s okamžitými výsledky
  • Kaskádový efekt zajištuje dlouhodobý účinek
  • Nízké dávkování je úsporné a bezpečné
  • Bodová aplikace umožňuje rychlé a přesné dávkování
  • Nejefektivnější řešení problematiky hmyzích škůdců

Jedinečná kombinace dvou účinných látek a chuťová přitažlivost gelové formulace pro cílové organismy činí Goliath® Gel New produktem se zaručeným a rychlým účinkem. Je účinný proti všem důležitým druhům švábovitých, včetně rusa domácího (Blatella germanica), švába obecného (Blatella orientalis), švába amerického (Periplaneta americana) a švába hnědopruhého (Supella longipalpa). Nízká dávka a silný kaskádový efekt Goliath® Gelu New rychle hubí i silné zamoření švábovitými a díky vylepšené formulaci je vysoce přitažlivá pro jedince hledající potravu i v přítomnosti jiných zdrojů potravy.

/files/fck_userfiles/image/symbols/xilix.png

Varování!

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280  Používejte ochranné rukavice.
P302 + P352  Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313  Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě.
EUH401 dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Technické informace

Účinná látka Pyriproxyfen, Clothianidin

Typ přípravku Insekticid

Skupiny Profesionál

Zařazení PROFI

Počet kusů v balení pro větší odběr 20 kusů

Počet kusů v balení 4 tuby

Hmotnost produktu 30 g

Forma přípravku Gel

Cílový druh Švábovití

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena