Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Mastercid Micro CS

Mastercid Micro CS

Kód zboží: ART00896

Výrobce: ORMA S.R.L.

Dostupné množství: 6-10 l

1 704,89 Kč (68,97 EUR)

1 409,00 Kč bez DPH (57,00 EUR)

Mastercid MICRO je koncentrovaný mikroenkapsulovaný insekticid-akaricid na vodní bázi, s širokým spektrem a dlouhodobým reziduálním účinkem. Piperonyl butoxide působí synergicky na další účinné látky, které mají rychlý účinek tzv. knock-down efekt (tetramethrin) a zároveň působí residuálně (cypermethrin). Residuální účinek je také zesílen mikroenkapsulací. Pomocí této metody jsou účinné látky uzavřené v mikrokapsulích and jsou pomalu uvolňovány. Dvojitým účinkem přípravku Mastercid MICRO dochází k eliminaci přítomného hmyz v době ošetření a zabraňuje výskytu dalších zamoření po dobu alespoň 2-3 týdnů.

Mastercid MICRO je vhodný pro boj proti široké škále hmyzu: létající hmyz, jako jsou komáři, tygří komáři, mouchy, můry atd. lezoucí hmyz, jako jsou švábi, mravenci, potemníci apod, Působí také proti klíšťatům a čmelíku kuřímu (Dermanyssus gallinae etc.).
Mastercid MICRO lze s výhodou použít při hubení škůdců v civilních, průmyslových, hospodářských, městských oblastech, příměstských oblastech, domech, školách a školkách, kasárnách, tělocvičnách, divadlech, kinech, čekárnách stanic a letišť, letoviscích, potravinářských společnostech, kempech, jídelnách, restauracích, hotelech, nemocnicích, pečovatelských domech, domovech důchodců,
skladech a obchodech s potravinářským zbožím, stájích, útulcích, skladech a prostorech pro výrobu a skladování cigaret a tabáku, průmyslových prostorech obecně, přístavech, dopravních prostředcích. Jeho použití v zelených zahradách, trávnících, okrasných keřích, živých plotech, v alejích a ve veřejných a soukromých zahradách se doporučuje pro kontrolu komárů.

/files/fck_userfiles/image/symbols/mastercid-cs.png

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Kontaminovaný pracovní oděv
neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Uniklý
produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Množství účinné látky C 8 %, T 2 %, PBO 6 %

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo MZDR 12678/2020/OBP

Typ přípravku Insekticid

Počet kusů v balení pro větší odběr 6 ks

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Forma přípravku Koncentrát

Účinná látka cypermethrin, tetramethrin, PBO

Objem 1 litr

Forma balení Láhev

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nově naskladněno

PREDATOR MAXX Plus 80 ml

PREDATOR MAXX Plus 80 ml

PREDATOR FORTE 25% spray XXL 300 ml

PREDATOR FORTE 25% spray XXL 300 ml

PREDATOR 3D 500 ml mechanický rozprašovač

PREDATOR 3D 500 ml mechanický rozprašovač

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena