Akce

DURACID VESPE 10+2 AKCE

Cena bez DPH 2 100,00 Kč
(82,64 EUR)
Cena s DPH 2 541,00 Kč
(100,00 EUR)
Kód zboží ART00569
Výrobce: VEBI Istituto Biochimico S.r.l.
Dostupnost Není skladem

Akční nabídka! Při koupi celé krabice (obsahuje 12 ks) zaplatíte pouze za 9 ks. Aerosolový insekticid na boj proti lezoucímu a létajícímu hmyzu a zvlášť proti vosám. Použití v domácnostech a v komunální sféře. Obsah 750 ml. Jedinečný přípravek na našem trhu, určený speciálně k hubení vos a vosích hnízd. 750 ml přípravku zaručuje mnohonásobné použití. Na rozdíl od přípravků volně dostupných v prodeji se tento vyznačuje bezpečným použitím, protože vytváří proud pěny o délce až 3 m, takže chrání uživatele od pobodání. Účinkuje prakticky ihned po zasažení jedince. Vosí hnízdo, které je dostupné (viditelné), obalí pěnou. Lze také vytvořit tzv. bariéru (vytvoří se hranice, přes kterou hmyz neprojde)

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-flame_prost.png

Údaje o nebezpečnosti:
H222+H229  Extrémně hořlavý aerosol. Tlakový obal: Nebezpečí výbuchu při zahřátí
H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Cílový druh Vosy
Forma přípravku Aerosol
Účinná látka cypermethrin, tetramethrin, PBO
Forma balení Sprej
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku