Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

BROCUM PASTA LIGHT

Profi
BROCUM PASTA LIGHT

Kód zboží: ART00865

Výrobce: Colkim srl

Dostupnost: Není skladem

Hlídací pes

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Deratizační nástraha k přímému použití, v sáčcích z jedlého papíru. Je určená k hubení dospělých i mladých myší domácích (Mus musculus) a potkanů (Rattus norvegicus), za účelem ochrany veřejného zdraví, ochrany uskladněných produktů a materiálů. 

Mechanismus účinnosti:
Účinnou látkou přípravku „Brocum Pasta Light“ je brodifakum, který patří mezi antikoagulanty. Je-li přípravek hlodavci pozřen, brodifakum snižuje srážlivost jejich krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a hlodavci hynou postupným bezbolestným vnějším i vnitřním vykrvácením. Přípravek „Brocum Pasta Light“ působí uhynutí hlodavců již při jednorázovém požití, je velmi dobře přijímám a k uhynutí hlodavců dochází 3 až 10 dní po požití přípravku. Přípravek nevyvolává podezření a obranný reflex u ostatních členů populace hlodavců.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Standardní věty o nebezpečnosti (H):
H373 Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů (krev)

Pokyny pro bezpečné zacházení (P):
P301 + P310  PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah /obal předáním oprávněné osobě.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Forma balení Papírová krabice

Účinná látka brodifakum 0,0025%

Forma přípravku Těstovinové sáčky

Zařazení PROFI

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Hmotnost produktu 20 g

Hmotnost balení 10 kg

Typ přípravku Rodenticid

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo CZ-0019578-0000

Zařazení přípravku Biocid

Množství účinné látky 0,0025%

Sleva 10

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena