Doporučujeme

KILRAT PLUS extrudovaná kostka 500 g - jed na myši a potkany

Cena bez DPH 129,00 Kč
(5,04 EUR)
Cena s DPH 156,09 Kč
(6,10 EUR)
Kód zboží ART00756
Výrobce: SLOM, s.r.o.
Dostupné množství 11-50 ks
Tento produkt nelze zakoupit

Velmi oblíbená nástraha ve formě extrudované kostky na hubení myší s ochranou Bitrex, která zabraňuje pozření přípravku člověkem, kvůli jeho extrémní hořkosti. Kostka se skládá z vysoce atraktivních látek, které jsou pro hlodavce neodolatelné. Účinná látka brodifacoum zaručí vysokou účinnost.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik :
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P270 Nejíst, nepít a nekouřit při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpadPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost produktu 500 g
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Extrudované kostky
Účinná látka brodifacoum
Forma balení Kbelík
Číslo povolení/oznámení CZ-0016150-0000
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku