Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Tiger 25 - pasta 10 kg 0,0025%

Novinka
Tiger 25 - pasta 10 kg 0,0025%

Kód zboží: ART00972

Výrobce: ORMA S.R.L.

Dostupné množství: více než 500 kg

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

TIGER 25 je rodenticidní nástraha k přímému použití ve formě pasty obsahující antikoagulační účinnou látku brodifakum, která je účinná proti myši domácí (Mus musculus) a potkanům (Rattus norvegicus), a to i po jednorázovém požití. TIGER 25 je požerová nástraha ve formě aromatické pasty, která je atraktivní pro uvedené druhy hlodavců. Přípravek nevyvolává obranný reflex. TIGER 25 přípravek obsahuje hořkou látku, která snižuje možnost náhodného pozření dětmi a varovné barvivo. TIGER 25 lze použít ve vnitřních prostorách a v bezprostředním okolí budov / objektů


CÍLOVÉ ORGANISMY: Myš domácí (Mus musculus), mláďata i dospělí jedinci, potkan (Rattus norvegicus), mláďata i dospělí jedinci.


ZPŮSOBY POUŽITÍ: TIGER 25 je nástraha k přímému použití ve formě pasty, balená v sáčcích z filtračního papíru, která se smí používat výhradně v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření. Deratizační staničky musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemisťovány ani otevírány, musí být chráněny před povětrnostními vlivy, požitím necílovými organismy a musí zabránit kontaminaci životního prostředí.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI (H) H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici POKYNY


PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ (P) P301+ P310 PŘI POŽITÍ:
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P308 +P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě


Dokumentace ke stažení

Technické informace

Skupiny Profesionál

Forma přípravku Těstovinové sáčky

Zařazení PROFI

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Hmotnost produktu 10 g

Hmotnost balení 10 kg

Typ přípravku Rodenticid

Zařazení přípravku Biocid

Množství účinné látky 0,0025%

Forma balení Papírová krabice

Účinná látka brodifacoum

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena