Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

RATKILL BLOX 20 g

Doporučujeme Profi
RATKILL BLOX 20 g

Kód zboží: ART00874

Výrobce: Colkim srl

Dostupné množství: 51-100 kg

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

  • RATKILL BLOX je deratizačním přípravkem obsahujícím antikoagulant difenakum, který je účinný na myši domácí (Mus musculus), potkany (Rattus norvegicus) a krysy (Rattus rattus) již po jednorázovém pozření. Přípravek má podobu voskových bloků a je určen k hubení uvedených hlodavců, Přípravek nevyvolává odpor u hlodavců, kteří jej požírají ani podezření u ostatních příslušníků populace.
  • RATKILL BLOX může být aplikován uvnitř budov (včetně skladů a prodejen), v bezprostředním okolí průmyslových a obytných budov, bytů, sklepů, garáží, zahrad a okolních areálů, na venkovních skládkách odpadu a v kanalizační síti. 
  • RATKILL BLOX je deratizačním přípravkem, v podobě voskových bloků, určeným k přímému použití. Přípravek může být aplikován pouze v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření, chránících přípravek před okolními vlivy, před lidmi, necílovými organismy a zamezujících kontaminací životního prostředí nebo na krytých a chráněných nástrahových místech, pokud poskytují stejnou úroveň ochrany lidem a necílovým druhům jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření. Přípravek lze aplikovat přímo do nor hlodavců, vždy však tak, aby se snížila možnost kontaktu dětí a zasažení necílových druhů.
  • Trvalé položení deratizačního přípravku RATKILL BLOX je možné jen v místech, kde prokazatelně dochází k trvalému pronikání hlodavců z okolí a tehdy jestliže se ostatní způsoby ochrany před pronikáním hlodavců ukázaly jako neúčinné. Strategie trvalé položení deratizačního přípravku musí být pravidelně přehodnocována v rámci strategie integrované ochrany proti škůdcům (IPM). Nutné je zvážit provedení deratizace v okolních ohniscích výskytu hlodavců.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů (krve) při prodloužené nebo opakované expozici


POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Množství účinné látky 0,005%

Zařazení přípravku Biocid

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo CZ-0021761-0000

Typ přípravku Rodenticid

Hmotnost balení 10 kg

Hmotnost produktu 20 g

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Zařazení PROFI

Forma přípravku Parafinové bloky

Účinná látka difenacoum

Skupiny Profesionál

Forma balení Papírová krabice

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Příslušenství Zobrazit vše

Doporučujeme
Deratizační stanička Rotech® Ranger černá

Deratizační stanička Rotech® Ranger černá

Stanička navržená profesionály pro kontrolu výskytu myší

129,47 Kč

107,00 bez DPH

Detail
Doporučujeme
Deratizační stanička Rotech® Ranger průhledná

Deratizační stanička Rotech® Ranger průhledná

Stanička navržená profesionály pro kontrolu výskytu myší

139,15 Kč

115,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Compact černá

Deratizační stanička Compact černá

Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z…

125,84 Kč

104,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Compact průhledná

Deratizační stanička Compact průhledná

Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z…

137,94 Kč

114,00 bez DPH

Detail
Nově naskladněno
Deratizační stanička OMEGA

Deratizační stanička OMEGA

Deratiční stanička z tvrdého plastu uzamykatelná na myši i…

90,75 Kč

75,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Protect Multibaiter

Deratizační stanička Protect Multibaiter

Pro vnitřní i venkovní umístění: ekonomické, účinné a…

256,52 Kč

212,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Rotech® Rascal na potkany černá

Deratizační stanička Rotech® Rascal na potkany černá

Víceúčelová deratizační stanička na potkany a krysy

139,15 Kč

115,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Rotech® Snap Box černá

Deratizační stanička Rotech® Snap Box černá

Stanička na myši navržená pro umístění jak nástrah, tak i…

39,93 Kč

33,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Rotech® Snap Box průhledná

Deratizační stanička Rotech® Snap Box průhledná

Stanička na myši navržená pro umístění jak nástrah, tak i…

44,77 Kč

37,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Rotech® Tunnel černá

Deratizační stanička Rotech® Tunnel černá

Stanička na potkany navržená pro umístění jak nástrah, tak…

188,76 Kč

156,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Rotech® Vanguard na potkany černá

Deratizační stanička Rotech® Vanguard na potkany černá

Rotech® Vanguard byl navržen tak, aby nabízel…

250,47 Kč

207,00 bez DPH

Detail

Nově naskladněno

Deratizační stanička OMEGA

Deratizační stanička OMEGA

Klíč ke staničkám

Klíč ke staničkám

SchwabEX fog

SchwabEX fog

Deralan - G (s rybí moučkou 25 kg)

Deralan - G (s rybí moučkou 25 kg)

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena