Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

PROTECT SEWER s očkem voskovaný 75g

Na objednávku Profi
PROTECT SEWER s očkem voskovaný 75g

Kód zboží: ART00683

Výrobce: Bábolna Bio Zrt.

Dostupnost Na objednávku

Hlídací pes

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Nástraha ve formě voskového bloku k použití do kanalizační sítě s očkem, na hubení potkanů s ochranou Bitrex. Cena za 1 kg

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png

H360D Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P103 Přečtěte si štítek před použitím.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s místními požadavky

 

Technické informace

Typ přípravku Rodenticid

Forma balení Papírová krabice

Účinná látka bromadiolon

Forma přípravku Parafinové bloky

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Hmotnost produktu 75 g

Počet kusů v balení pro větší odběr 100 ks

Zařazení PROFI

Množství účinné látky 0,005%

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Alternativní Zobrazit vše

Na objednávku
Profi
PROTECT SEWER s očkem voskovaný 120g

PROTECT SEWER s očkem voskovaný 120g

Nástraha ve formě voskového bloku k použití do kanalizační…

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte.

Detail

Nově naskladněno

PREDATOR MAXX Plus 80 ml

PREDATOR MAXX Plus 80 ml

PREDATOR FORTE 25% spray XXL 300 ml

PREDATOR FORTE 25% spray XXL 300 ml

PREDATOR 3D 500 ml mechanický rozprašovač

PREDATOR 3D 500 ml mechanický rozprašovač

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena