Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Protect Sensation 25 g

Profi
Protect Sensation 25 g

Kód zboží: ART00873

Výrobce: Bábolna Bio Zrt.

Dostupné množství: více než 200 kg

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Deratizační přípravek PROTECT SENSATION® je určen k přímému použití. Má podobu pevných bloků, tvořených čerstvou nástrahou uvnitř, pokrytou voskovou vrstvou. Krycí vosková vrstva obsahuje denatonium benzoát, což je pro lidi extrémně hořká látka bránící náhodnému pozření, zejména dětmi.

Deratizační přípravek PROTECT SENSATION® je určen pouze pro profesionální použití. Proti potkanům (Rattus norvegicus) jej lze používat uvnitř a v okolí budov, včetně veřejných prostorů a proti myši domácí (Mus musculus) uvnitř budov.  Cena za 1 kg.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png

Klasifikace nebezpečnosti a kategorie: 
toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici kat 1, reprodukční toxicita kat 1B

Označení rizik
H360D Může poškodit nenarozené dítě
H372 Způsobuje poškození orgánů (krve) při dlouhodobé nebo opakované expozici

Preventivní opatření
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301 + 310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  
STŘEDISKO nebo lékaře.
P308 + 313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah podle pokynů uvedených v etiketě a platné legislativy

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Zařazení přípravku Biocid

Zařazení PROFI

Typ přípravku Rodenticid

Hmotnost balení 8 kg

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Forma balení Plastová nádoba

Forma přípravku Extrudované kostky

Účinná látka bromadiolon

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo CZ-0018987-0000

Množství účinné látky 0,005%

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Příslušenství Zobrazit vše

Deratizační stanička Compact černá

Deratizační stanička Compact černá

Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z…

125,84 Kč

104,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Compact průhledná

Deratizační stanička Compact průhledná

Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z…

187,55 Kč

155,00 bez DPH

Detail

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena