Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

MUSKIL WB-50F FLUO-NP

Profi
MUSKIL WB-50F FLUO-NP

Kód zboží: ART00861

Výrobce: ZAPI S.p.A.

Dostupnost: Není skladem

Hlídací pes

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Rodenticidní nástraha k přímému použití ve formě bloku k hubení myši domácí a potkana obecného uvnitř budov a ve venkovních prostorách kolem budov; na venkovních otevřených plochách a na skládkách odpadu (pouze potkan potkan obecný) - POUZE PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY.

MUSKIL WB-50F je dvousložková patentovaná rodenticidní nástraha ve formě voskových bloku po 20 g (volné bloky), založená na kombinovaném spojení dvou antikoagulačních účinných látek druhé generace, bromadiolonu a difenakumu, vyváženém tak, aby produktu umožnil efektivní účinek na hubení myši domácí (Mus musculus) a potkana obecného (Rattus norvegicus) ve všech vývojových stádiích (dospělí jedinci a mláďata).

Díky jeho způsobu působení dochází k smrti hlodavců bez vyvolání podezření vůči nástraze u ostatních clenu kolonie.

Blok je formulován technologií FLUO-NP®: díky technologii fluorescenčních pigmentů muže být nástraha snadno identifikována i při špatných světelných podmínkách, pokud je osvětlena UV lampou. Po požití návnady je trus hlodavců díky fluorescenční formulaci jasné viditelný pod ultrafialovým světlem, což poskytuje možnost sledovat aktivitu hlodavců.

Nástraha ve formě bloku obsahuje cukry a složky potravinového původu, což ji činí atraktivní pro výše uvedené druhy hlodavců. Mnohočetné hrany bloku usnadňují konzumaci nástrahy, díky přirozené schopnosti hlodavců ohlodávat a obsah parafínu dělá nástrahu obzvlášť odolnou a vhodnou pro použití ve vlhkých podmínkách.

MUSKIL WB-50F má jedinečné složení (evropský patent c. 2 090 164 B1) vyvinuté tak, aby se využila výhoda kombinace dvou účinných látek na masivní kontrolu výše uvedených druhu hlodavců.

MUSKIL WB-50F má středový otvor, který umožnuje jeho pevné ukotvení v deratizačních staničkách.

Tato vlastnost umožnuje sledovat spotřebu nástrahy a snižuje možnost, že nástraha bude odtažena z deratizačních staniček pryč.

Přípravek obsahuje horkou látku (Denatonium - benzoát), která pomáhá předcházet konzumaci lidmi.

MUSKIL WB-50 lze používat ve venkovských, civilních a průmyslových budovách (včetně skladů, lodí), v domech, sklepích, garážích, šatnících a v jejich okolí. Muže být použit i v závodech na rozvod elektrické energie a v dopravních prostředcích.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánu (krve) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobré, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Doplňkové věty o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol -3(2H)-on. Muže vyvolat alergickou reakci.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Vlastnosti Fluorescenční

Zařazení přípravku Biocid

Hmotnost balení 10 kg

Hmotnost produktu 20 g

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Zařazení PROFI

Forma přípravku Parafinové bloky

Účinná látka bromadiolon 0,0025%, difenacoum 0,0025%

Forma balení Papírová krabice

Typ přípravku Rodenticid

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Příslušenství Zobrazit vše

Doporučujeme
Deratizační stanička plastová s víčkem

Deratizační stanička plastová s víčkem

Základní plastová deratizační stanička vhodná pro umístění…

18,15 Kč

15,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Compact černá

Deratizační stanička Compact černá

Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z…

125,84 Kč

104,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Compact průhledná

Deratizační stanička Compact průhledná

Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z…

187,55 Kč

155,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička REMIZ na myši - průhledná

Deratizační stanička REMIZ na myši - průhledná

Deratizační uzamykatelná stanička z tvrdého průhledného…

45,98 Kč

38,00 bez DPH

Detail

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena