Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

KILRAT PLUS požerová nástraha ve formě extrudované kostky 20 g 10 kg

Profi
KILRAT PLUS požerová nástraha ve formě extrudované kostky 20 g 10 kg

Kód zboží: ART00933

Výrobce: Bábolna Bio Zrt.

Objednáno: více než 500 kg Termín dodání 06/2024

Hlídací pes

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

KILRAT ® plus vyniká svojí odolností proti vlhku a je vhodný do vlhkých prostor jako kanalizace, sklepy apod. Svým složením je pro myši a potkany vysoce atraktivní, podporuje hlodání. Účinná látka s tzv. účinkem na druhý den, zaručuje spolehlivou a rychlou účinnost přípravku, hlodavci nepoznají, že konzumují nebezpečnou látku a ochranná látka BITREX zabraňuje náhodnému požití. Lehce kontrolovatelný požer podle stop na kostce. Velmi dobrý odběr ze strany hlodavců. Cena za 1 kg.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Klasifikace nebezpečnosti a kategorie: 
toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici kat 2, reprodukční toxicita kat 1B

Označení rizik :
H360D Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P103 Přečtěte si štítek před použitím.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s místními požadavky

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Množství účinné látky 0,005%

Zařazení PROFI

Zařazení přípravku Biocid

Typ přípravku Rodenticid

Hmotnost balení 10 kg

Délka 30 mm

Výška 25 mm

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Účinná látka brodifacoum

Forma balení Kbelík

Forma přípravku Extrudované kostky

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo CZ-0016150-0000

Hmotnost produktu 20 g

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Příslušenství Zobrazit vše

Deratizační stanička Compact černá

Deratizační stanička Compact černá

Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z…

125,84 Kč

104,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Compact průhledná

Deratizační stanička Compact průhledná

Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z…

187,55 Kč

155,00 bez DPH

Detail
Deratizační stanička Protect Multibaiter

Deratizační stanička Protect Multibaiter

Pro vnitřní i venkovní umístění: ekonomické, účinné a…

256,52 Kč

212,00 bez DPH

Detail

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena