Doporučujeme Profi

KILRAT Plus pasta 5 kg

Cena bez DPH 773,00 Kč
(30,10 EUR)
Cena s DPH 935,33 Kč
(36,42 EUR)
Kód zboží ART00672
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství 51-100 ks
  • Popis

KILRAT ® plus vyniká svojí vůní a svým složením je pro myši a potkany vysoce atraktivní. Účinná látka s tzv. účinkem na druhý den, zaručuje spolehlivou a rychlou účinnost přípravku, hlodavci nepoznají, že konzumují nebezpečnou látku a ochranná látka BITREX zabraňuje náhodnému požití. Doporučuje se použít v místech, kde mají hlodavci dostatek jiné potravy. Lehce kontrolovatelný požer. Velmi dobrý odběr ze strany hlodavců.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik :
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P270 Nejíst, nepít a nekouřit při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma balení Kbelík
Forma přípravku Těstovinové sáčky
Účinná látka brodifacoum
Číslo povolení/oznámení CZ-0016209-0000
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku