Profi

KILRAT Pasta 5 kg kbelík (0,0025%)

Kód zboží ART00858
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství 11-50 ks
Tento produkt je dostupný pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte.

Rodenticidní nástraha pro profesionální použití ve vnitřních prostorách, venkovních prostorách v blízkosti budov, kdy je nástraha umístěna v komerčně dostupných deratizačních staničkách. Nástraha k hubení myší a potkanů ve formě těstovinové pasty zabalené v jedlém papíru se sníženým obsahem účinné látky (0,0025% brodifakoum).

Výstražný symbol nebezpečnosti:

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osoběPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Zařazení přípravku Biocid
Číslo povolení/oznámení CZ-0019571-0000
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost 5 kg
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Zařazení PROFI
Forma přípravku Těstovinové sáčky
Účinná látka brodifakum 0,0025%
Forma balení Kbelík

Alternativní zboží

Rodenticidní nástraha v profesionálním balení pro amatérské ...
Cena s DPH 194,81 Kč
Cena bez DPH 161,00 Kč
S DPH: 7,57 EUR Bez DPH: 6,25 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku