Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

KILRAT Pasta 5 kg kbelík (0,0025%)

Profi
KILRAT Pasta 5 kg kbelík (0,0025%)

Kód zboží: ART00858

Výrobce: Bábolna Bio Zrt.

Dostupnost: Není skladem

Hlídací pes

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Rodenticidní nástraha pro profesionální použití ve vnitřních prostorách, venkovních prostorách v blízkosti budov, kdy je nástraha umístěna v komerčně dostupných deratizačních staničkách. Nástraha k hubení myší a potkanů ve formě těstovinové pasty zabalené v jedlém papíru se sníženým obsahem účinné látky (0,0025% brodifakoum).

Výstražný symbol nebezpečnosti:

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Zařazení přípravku Biocid

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo CZ-0019571-0000

Typ přípravku Rodenticid

Hmotnost 5 kg

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Zařazení PROFI

Forma přípravku Těstovinové sáčky

Účinná látka brodifakum 0,0025%

Forma balení Kbelík

Množství účinné látky 0,0025%

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena