Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

AKCE PROTECT Revolution 2+1 ZDARMA

Akce
AKCE PROTECT Revolution 2+1 ZDARMA

Kód zboží: ART00948

Výrobce: Bábolna Bio Zrt.

Dostupné množství: 6-10 ks

143,99 Kč (5,97 EUR)

119,00 Kč bez DPH (4,93 EUR)

Deratizační nástraha k hubení potkanů (Rattus norvegicus) uvnitř budov a v jejich bezprostředním okolí.
Přípravek PROTECT® Revolution rodenticide granules je účinným deratizačním přípravkem nového složení. Potkani mají za normální situace silnou neofobii, což znamená, že jsou extrémně nedůvěřiví ke všem novým předmětům, včetně deratizačních nástrah, které se objeví v blízkosti jejich nor. 
Deratizační přípravek PROTECT® Revolution obsahuje kromě vlastní nástrahy, která má podobu granulí, ještě pro potkany atraktivní gel, který je pro ně zdrojem vody. Umístění tohoto gelu do blízkosti nástrahy v tomto přípravku způsobuje, že neofobie je silně potlačena a potkani se v okolí nástrahy zdržují déle a smrtelnou dávku zkonzumují mnohem dříve. Gel, jako součást deratizačního přípravku, tak zvyšuje jeho účinnost.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

H-věty:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P401 Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P405 Skladujte uzamčené
P501 Odstraňte obsah/obal …jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.

Technické informace

Forma balení Krabička

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo CZ-0016509-0000

Forma přípravku Granule

Hmotnost produktu 2x75 g granule + 2 x 50 g vodní gel

Množství účinné látky 0,0027%

Počet kusů v balení 2 vaničky

Počet kusů v balení pro větší odběr 12 ks

Typ přípravku Rodenticid

Účinná látka bromadiolon

Zařazení přípravku Biocid

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nově naskladněno

BROCUM sáčky

BROCUM sáčky

BROCUM granule

BROCUM granule

Deration G

Deration G

Vulcan Fumer Max

Vulcan Fumer Max

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena