Profi

ETOFENBLU 1 l

Cena bez DPH 2 300,00 Kč
(88,46 EUR)
Cena s DPH 2 783,00 Kč
(107,04 EUR)
Kód zboží ART00739
Výrobce: BLEU LINE srl
Dostupnost Není skladem

ETOFENBLU je koncentrovaný insekticidní přípravek, obsahující etofenprox, což je phenoxy derivate nové generace, který účinkuje kontaktně i požerově a který je navíc synergizován piperonyl butoxidem, čímž je zvýšena jeho účinnost. Přípravek má vynikající smrtící účinnost a dobrou reziduální účinnost na široké spektrum škodlivých členovců. Etofenprox postihuje nervový systém hmyzu a tím způsobuje jeho uhynutí a je proto účinný i proti hmyzu rezistentnímu k organofosfátům, karbamátům a pyretroidům, které usmrcují hmyz jiným biochemickým mechanismem.
Přípravek ETOFENBLU je účinný proti létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, ovádi, muchničky, tiplíci, pakomáři, vosy a proti lezoucímu hmyzu, jako jsou mravenci, brouci a jejich larvy, rybenky apod. V obytných, průmyslových a zemědělských objektech.
Přípravek lze použit i proti dospělým komárům ukrývajícím se ve vegetaci.
Přípravek nelze aplikovat na rostliny určené ke konzumaci lidmi, nebo mají-li být krmivem pro zvířata.
Přípravek při aplikaci nezapáchá a na ošetřených površích nezanechává žádné stopy.
Před aplikací na silně porézní a absorbující povrchy vyzkoušejte aplikaci nejdříve na jejich malé části

ETOFENBLU je insekticidem se širokým spektrem účinnosti, který lze použít proti mnoha  druhům škodlivých členovců, létajících nebo lezoucích, škodících v bytech, v průmyslových objektech, ve výrobnách a provozovnách různého typu, včetně potravinářských, ve školách, zdravotnických zařízeních, kinech, prodejnách, hotelích a ubytovnách, restauracích, dopravních prostředcích, v chovech domácích a hospodářských zvířat, stájích, na skládkách odpadků apod. Přípravek může být účinně použit k hubení dospělých komárů, ukrývajících se ve vegetaci.   

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-neb-cipex.png
                                            
OZNAČENÍ RIZIK:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte páry.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Počet kusů v balení pro větší odběr 6 ks
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Forma přípravku Koncentrát
Účinná látka etofenprox čístý, PBO
Objem 1 litr
Forma balení Láhev
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku