Profi

SOREXA GOLD 10 kg

Cena bez DPH 75,00 Kč
(2,93 EUR)
Cena s DPH 90,75 Kč
(3,54 EUR)
Kód zboží ART00687
Výrobce: BASF SE
Dostupnost Není skladem
Tento produkt nelze zakoupit

Nástraha ve formě drcené směsi s efektivní účinnou látkou na hubení hlodavců. Baleno v praktických 10 kg plastových kbelících.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Hmotnost balení 10 kg
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Drcená směs
Forma balení Kbelík
Účinná látka difenacoum
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku