Doporučujeme Nejprodávanější Profi

Protect extrudovaná kostka 25 g

Cena bez DPH 127,00 Kč
(4,95 EUR)
Cena s DPH 153,67 Kč
(5,98 EUR)
Kód zboží ART00635
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství více než 100 kg
Objednáno více než 2000kg
Termín dodání 01/2018

Deratizační nástraha ve formě extrudované kostky, určená k hubení potkanů (Rattus norvegicus), myší domácích (Mus musculus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Nástraha obsahuje hořkou substanci (Bitrex), která neodpuzuje hlodavce, ale brání náhodnému požití lidmi, zejména dětmi. Cena za 1 kg.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Hmotnost balení 8 kg
Typ přípravku Rodenticid
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Extrudované kostky
Účinná látka bromadiolon
Forma balení Plastová nádoba

Příslušenství

Plastová uzamykatelná stanička založená na zkušenostech prof...
Cena s DPH 140,36 Kč
Cena bez DPH 116,00 Kč
S DPH: 5,47 EUR Bez DPH: 4,52 EUR
Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z vys...
Cena s DPH 125,84 Kč
Cena bez DPH 104,00 Kč
S DPH: 4,90 EUR Bez DPH: 4,05 EUR
Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z vys...
Cena s DPH 137,94 Kč
Cena bez DPH 114,00 Kč
S DPH: 5,37 EUR Bez DPH: 4,44 EUR
Plastová deratizační stanička na potkany černé barvy vhodná ...
Cena s DPH 187,55 Kč
Cena bez DPH 155,00 Kč
S DPH: 7,30 EUR Bez DPH: 6,04 EUR
Plastová deratizační stanička na potkany černé barvy vhodná ...
Cena s DPH 199,65 Kč
Cena bez DPH 165,00 Kč
S DPH: 7,77 EUR Bez DPH: 6,43 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku