Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Broder G 5 kg kbelík

Na objednávku Dočasně nedostupné
Broder G 5 kg kbelík

Kód zboží: ART00678

Výrobce: SLOM, s.r.o.

Dostupnost Dočasně nedostupné

Hlídací pes

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Rodenticid ve formě granulí. Nástraha k hubení škodlivých hlodavců (potkan, krysa, myš domácí) v uzavřených prostorách.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik:
H360D Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P):
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s místními požadavky

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Typ přípravku Rodenticid

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Forma přípravku Granule

Forma balení Plastová nádoba

Účinná látka brodifacoum

Zařazení PROFI

Zařazení přípravku Biocid

Množství účinné látky 0,005%

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nově naskladněno

Rozprašovač prášku Birchmeier DR5

Rozprašovač prášku Birchmeier DR5

Deralan - G (s rybí moučkou 25 kg)

Deralan - G (s rybí moučkou 25 kg)

Imidasect gel mravenci

Imidasect gel mravenci

Imidasect gel švábi

Imidasect gel švábi

Vytvořil: logo

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena